• head_banner_01

خدمات تدارکات

procurement_service

خدمات تدارکات

با انباشته شدن درخواست های مشتریان برای بررسی تامین کنندگان، بازرسی های حمل و نقل یا مدیریت زنجیره تامین، جنتولکس راه اندازی یک سرویس منظم برای مشتریانی که به ما اعتماد دارند و مایل به استفاده از منابع زنجیره تامین تایید شده توسط ما هستند، مهم است.

نه تنها در زمان و هزینه صرفه جویی می کند، بلکه از پیچیدگی برخورد با چندین نقطه تماس برای مشتریان نیز جلوگیری می کند.در این راستا، ما خدمات خرید سفارشی اضافی را با بهترین و جامع ترین منابع زنجیره تامین در دست خود ارائه می دهیم.

از شما استقبال می شود که سوالات خود را در هر زمان ارسال کنید، ما بهترین منابع را برای پروژه شما مطابقت می دهیم و ارائه می دهیم.